TIN NỔI BẬT

DOANH NGHIỆP

DOANH NHÂN

LUẬT DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BẤT ĐỘNG SẢN

TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

Triển khai làm hộ chiếu gắn chíp điện tử đầu tháng 7/2020

Từ 1/7/2020, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh chính thức có hiệu lực. Quy định hiện hành mới có nhiều thay đổi về hình thức làm hộ chiếu cũng như độ tuổi quy định, đáng chú ý hộ chiếu gắn chíp sẽ được thực thi, bên cạnh đó có thể làm hộ chiếu tại bất cứ tỉnh, thành nào cũng là một điểm đổi mới...

Read more