TIN NỔI BẬT

DOANH NGHIỆP

DOANH NHÂN

LUẬT DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BẤT ĐỘNG SẢN

TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

Bộ Y tế khuyến cáo tài xế xe công cộng trước dịch Covid-19

Vừa qua, Bộ Y tế ra Công văn khuyến cáo đối với các tài xế xe công cộng về vấn đề phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ khuyến cáo các tài xế cần trang bị các thiết bị bảo hộ y tế như: khẩu trang, găng tay,... khi làm việc, đồng thời chủ động giữ vệ sinh cá nhân và đảm bảo vệ...

Read more