Đó là thông tin mới nhất xoay quanh đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường, đặc biệt với vấn đề xây dựng dự thảo về thuế xăng dầu. Bộ Công Thương kiên quyết theo đuổi kế hoạch đã đề ra với mức thuế xăng dầu lên tới 4.000 đồng/lít, tuy nhiên có thể thay đổi lộ trình chia nhỏ theo từng giai đoạn.

Ý kiến chia nhỏ lộ trình đánh thuế xăng dầu được Thứ trưởng Bộ Công Thương góp ý kiến đối với Bộ Tài chính, sau những luận điểm kiên quyết về việc giữ khung thuế kịch sàn 4.000 đồng/lít như đã công bố trước đây.

Thực tế việc thu thuế xăng dầu là một điều hiển nhiên như các quốc gia trên thế giới đang thực hiện. Khung pháp lý được áp dụng sẽ giúp ngân sách tăng, nguồn thu cân đối và đưa thị trường Việt ngang giá với các quốc gia trong khu vực. Mặc dù vậy, Bộ Tài chính đưa ra thông báo quá kiên quyết trước khung sàn thuế 4.000/lít vấp phải sự phản ứng từ cộng đồng. Đề xuất từ Thứ trưởng Bộ Công Thương là giải pháp hợp lý vừa khiến dư luận đồng lòng vừa có thể đạt được kế hoạch đề ra.

Dưới đây là một số chính sách đã có hiệu lực trong lĩnh vực Thuế bảo vệ môi trường:

Luật 57/2010/QH12 Thuế bảo vệ môi trường (tệp đính kèm) 

Thuế bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 57/2010/QH12 Ngày ban hành 15/11/2010
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 165+166, năm 2011 Ngày đăng công báo 01/04/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 67/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (tệp đính kèm) 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 67/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 08/08/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 457+458, năm 2011 Ngày đăng công báo 18/08/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 69/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (tệp đính kèm) 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 69/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 14/09/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/11/2012
Nguồn thu thập Công báo số 605+606, năm 2012 Ngày đăng công báo 27/09/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Doanh Nghiệp Doanh Nhân 

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)