Lều đỏ – một tác phẩm xuất sắc về nhân vật nữ trong Kinh Thánh?

Lều đỏ – một tác phẩm xuất sắc về nhân vật nữ trong Kinh Thánh?

Với một người đọc sách, việc lựa chọn một thời điểm thích hợp để đọc một tác phẩm là rất quan trọng. Ðiều đó khiến bạn nhập tâm vào cuốn sách và cảm nhận được trọn vẹn những thông điệp được gửi gắm trong đó. Với tôi, “Lều đỏ” đã mang đến một cảm nhận sâu sắc nhờ vào thời điểm đọc hoàn hả ...