Hacker đang nắm dữ liệu của doanh nghiệp bán lẻ TGDĐ?

Hacker đang nắm dữ liệu của doanh nghiệp bán lẻ TGDĐ?

Theo thông tin cung cấp trên forum chuyên chia sẻ thông tin cá nhân, đối tượng được cho là đã nắm dữ các dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp bán lẻ Thế Giới Di Động, đồng thời có động thái tiết lộ thêm về danh sách mã thẻ ngân hàng và một số thông tin khác. Hacker đang nắm dữ liệu c ...