Tập đoàn PVN đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm?

Tập đoàn PVN đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm?

Bước sang tháng 11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đón nhận tin mừng khi kết quả kinh doanh kết thúc tháng 10 đạt hơn 499.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã hoàn tất chặng đường hoàn thành mục tiêu đề ra về ngân sách trong năm 2018. “Tréo ngoe” trước nghịch cảnh thị trường dầu khí ...