Vừa qua, các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực Y tế đã ban hành thủ tục mới trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Trong đó, 4 hình thức bao quát gồm: Cơ sở pháp lý kiểm tra nhân lực ngành; Kiểm tra và công nhận chứng chỉ ngôn ngữ nghề; Công nhận trình độ ngôn ngữ và những cơ sở kinh doanh kệ thuốc. 

Quyết định 3949/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/04/2018 (tệp đính kèm)

 

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3949/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 28/06/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thực phẩm-Dược phẩm

Thông tư 07/2018/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (tệp đính kèm) 

 

Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
Số ký hiệu 07/2018/TT-BYT Ngày ban hành 12/04/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Quản lý dược
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Trương Quốc Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (tệp đính kèm) 

Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Số ký hiệu 20/2017/TT-BYT Ngày ban hành 10/05/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Quản lý dược
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Trương Quốc Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (tệp đính kèm) 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
Số ký hiệu 54/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 08/05/2017
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Quản lý dược
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Doanh Nghiệp Doanh Nhân 

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)