Hiện nay, Bộ Công thương đang lấy ý kiến một số dự thảo về các thông tư liên quan đến kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Hay các thông tư về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp và kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện. Các cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng nên tham gia đóng góp ý kiến để các cấp quản lý có những quyết định thực tiễn và phù hợp nhất.

Theo đó, dự thảo thông tư từ bộ về quy định xác minh xuất xứ hàng hóa sẽ có những thay đổi so với thông tư, nghị định trước. Thay đổi những quy định mới sẽ phần nào giúp doanh nghiệp gỡ bỏ được những vướng mắc, đồng thời các cơ quan quản lý sẽ thuận tiện hơn trong khâu kiểm tra, rà soát. Bên cạnh đó, vấn đề kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp cũng sẽ có nhiều thay đổi thông qua dự thảo mới (nếu được phê duyệt). Ngoài ra, vấn đề sửa đổi, bổ sung về phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện cũng đang trong giai đoạn thực thi lấy ý kiến. 

Dự thảo Thông tư quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu (tệp đính kèm) 

Một số dự thảo thông tư từ Bộ Công thương về xuất xứ hàng hóa

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp (tệp đính kèm) 

Một số dự thảo thông tư từ Bộ Công thương về xuất xứ hàng hóa

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện (tệp đính kèm) 

Một số dự thảo thông tư từ Bộ Công thương về xuất xứ hàng hóa

Doanh Nghiệp Doanh Nhân 

Nguồn Trang thông tin pháp luật công thương