Thông tin văn bản số: 60/2005/QH11
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 60/2005/QH11
Tên văn bản
Luật Doanh nghiệp
Ngày ban hành 29/11/2005
Loại văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ

 

Quốc hội Nguyễn Văn An

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)