Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp sẽ có hiệu lực vào tháng 11/2018, đáng chú ý là hóa đơn điện tử miễn phí và quy định về chữ ký số. Nghị định 119 được ban hành nhằm đơn giản hóa các thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cơ quan quản lý dễ dàng nắm bắt và kiểm tra. 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (tệp đính kèm) 

Chính sách 11/2018 (P.1): Khi nào được cấp hóa đơn điện tử miễn phí?

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Số ký hiệu 119/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 12/09/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/11/2018
Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 121/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương (tệp đính kèm) 

Chính sách 11/2018 (P.1): Khi nào được cấp hóa đơn điện tử miễn phí?

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Số ký hiệu 121/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 13/09/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/11/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (tệp đính kèm) 

Chính sách 11/2018 (P.1): Khi nào được cấp hóa đơn điện tử miễn phí?

Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 130/2018/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (tệp đính kèm) 

Chính sách 11/2018 (P.1): Khi nào được cấp hóa đơn điện tử miễn phí?

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 87/2018/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

Doanh Nghiệp Doanh Nhân

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)