Bộ Công Thương ban hành chính sách mới về vấn đề cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phầm lần đầu được quy định tại Thông tư 43 có hiệu lực đầu tháng 01/2019. Theo đó, có 4 tiêu chí cụ thể qua việc thanh tra, thẩm định,… để đi đến quyết định cấp giấy chứng nhận tại cơ sở kinh doanh. 

Thông tư 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương (tệp đính kèm)

Chính sách 01/2019 (P.5): Quy trình cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 43/2018/TT-BCT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

Thông tư 31/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh (tệp đính kèm)

Chính sách 01/2019 (P.5): Quy trình cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 31/2018/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 30/10/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng (tệp đính kèm) 

Chính sách 01/2019 (P.5): Quy trình cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 34/2018/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 16/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:

Doanh Nghiệp Doanh Nhân 

Nguồn Luật Việt Nam