Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112 về nguyên tắc ghi chép trên chứng từ kế toán thuế xuất, nhập khẩu và thu khác. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2019 chữ viết trên chứng từ kế toán phải liên tục, không viết tắt, không tẩy xóa,… ngoài ra, viết chữ sát dòng, viết số liên tục không ngắt quãng,… 

Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tệp đính kèm) 

Chính sách 01/2019 (P.4): Nguyên tắc ghi chép mới về chứng từ kế toán

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 112/2018/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Kế toán-Kiểm toán

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên (tệp đính kèm) 

Chính sách 01/2019 (P.4): Nguyên tắc ghi chép mới về chứng từ kế toán

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 99/2018/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Kế toán-Kiểm toán

Doanh Nghiệp Doanh Nhân 

Nguồn Luật Việt Nam